Velkommen til EUPATI Norge

EUPATI er en organisasjon som skal fremme pasientmedvirkning gjennom god informasjon og opplæring av pasienter. Vår rolle er å utdanne pasienter til å gjøre sin stemme hørt – altså utdanne pasienteksperter.
EUPATI Norges visjon er å utdanne pasienter og pårørende til å kunne delta aktivt i medisinsk utvikling.
EUPATI Norge er en av 23 nasjonale platformer i Europa.
Historien

EUPATI 2023 kort oppsummert

2023 var igjen et svært aktivt år for den europeiske EUPATI organisasjonen(EUPATI Foundation).  Antall samarbeidspartnere og nye uteksaminerte EUAPTI...

Read more