Verktøykassen

EUPATI verktøykasse inneholder informasjon om legemiddelforskning og -utvikling samt pasientsamarbeid.

Formålet med verktøykassen er å gi omfattende, vitenskapelig, pålitelig og brukervennlig undervisningsmateriell for pasienter om en rekke emner innen farmasøytisk forskning og utvikling og pasientengasjement.

Verktøykassen inneholder artikler, presentasjoner, filmer, webinarer, faktaark, infografikk og en ordliste. Informasjonen er verken legemiddel- eller diagnosespesifikk.

Foreløpig finnes ikke verktøykassen på norsk, men den er oversatt til svensk og er også tilgjengelig på engelsk.

Den svenske oversettelsen finner du her.

Den engelske versjonen finner du her.