EUPATI pasientekspertprogram

EUPATI utdanner pasienteksperter. Det overordnede målet med programmet er å oppnå en grundig forståelse av prossen rundt forskning og utvikling av medisiner og pasientenes rolle i denne slik at de kan ta en aktiv rolle i samarbeid med andre involverte interessenter.

Antallet plasser til ekspertprogrammet er begrenset og deltakerne må selv søke eller nomineres.  Programmet er det samme som i Åpent klasserom (Open Classrom), men kursene må tas i en gitt rekkefølge og eksamener gjennomføres iht en definert tidsramme.  Ekspertprogrammet innebærer i tillegg 2 samlinger, en digital samling og en fysiske samling. Utdanningen tar 12-14 måneder. Kurset er på engelsk.

Du kan lese mer om EUPATIs pasientekspertprogrammet her.

Kostnaden for å fullføre EUPATIs Pasientekspertprogram er 208 EUR (inkl. mva.). I tillegg kommer kostnader for reise og opphold til den fysiske samlingen.

Du kan søke EUPATI Norge om støtte til å gjennomføre utdanningen. Ta kontakt med leder for EUPATI Norge, Roald Nystad [email protected] eller nestleder Mona Sundnes [email protected] for mer informasjon.

Retningslinjer for støtte finner du her: Retningslinjer for ØK støtte til EUPATI Fellow kurs 2024 – 2025_

Søknadskjema finner du her: Søknadsskjema EUPATI pasientekspertutdannelse 2024-25 Word

Ved å fullføre hele programmet blir du EUPATI Pasientekspert (EUPATI Fellow).

Oppbygging av kurset

Line Hole deler sine tanker om EUPATI pasientekspertprogrammet

Everline Konyo Mjømen deler sine tanker om EUPATI pasientekspertprogrammet