Undervisningsmateriell

Verktøykassen (EUPATI Toolbox) er et nettbasert bibliotek fra A-Å om medisinsk forskning og utvikling og pasientmedvirkning.

EUPATI Åpent klasserom er en gratis versjon av pasientekspertprogram. Pasientekspertprogrammet har blitt omarbeidet til et nettbasert utdanningsprogram tilgjengelig for alle.

EUPATI Pasientekspertprogrammet er et opplæringsprogram om forskning og utvikling av legemidler (se veikart her). Her dekkes hele livssyklusen fra design og gjennomføring av forskningsprosjekter og kliniske studier til regulatoriske prosesser og vurdering av helseteknologi.

Det vil si at utdanningen kan enten tas stykkevis og delt etter behov – EUPATI Åpent klasserom – eller fullt og helt og iht studieplan med sertifisering som pasientekspert (EUPATI Fellow).

Hvordan kan EUPATI bidra til å gjøre brukermedvirkning i klinisk forskning bedre?

Hør Inger Ljøstad, styremedlem EUPATI om EUPATIs opplæringsprogram for ekspertbrukere.

Her gis innblikk i form, innhold og varighet av EUPATIs opplæringsprogram, kostnader, muligheter for å søke økonomisk støtte og mere til.

EUPATIs pasientekspertprogram er ikke en konkurrent til, men et supplement til annen  brukerutdanning.

EUPATI Connect er et matchingprogram ekspertbrukere og forskere.