Åpent klasserom

EUPATI Åpent klasserom ( EUPATI Open Classroom ) er en ny fleksibel e-læringsplattform hvor du kan velge hva du ønsker å lære mer om når det passer for deg.

Så langt er åtte læringsmoduler tilgjengelig; Kom i gang, Introduksjon til legemidler og FoU (forskning og utvikling), Preklinisk forskning,  klinisk forskning, regulatoriske prosesser, helseøkonomiske analyser, digital helse og medisinsk utstyr. Det vil også komme en modul om presisjonsmedisin. Hver modul inneholder flere kurs. Etter hvert fullførte kurs kan du kjøpe kursbevis for 8 EUR.

Kursene er på engelsk.

Muligheter:

EUPATI Åpent klasserom er tilgjengelig kostnadsfritt her. Du kan se på innholdet uten å måtte registrere deg.

Registreringen er gratis og åpen for alle som ønsker å lære, du kan registrere deg her. Kursbevis kan kjøpes etter fullføring.

Se EUPATIs introduksjonswebinar fra desember 2020 her.

Introduksjon Åpent klasserom