EUPATI

EUPATI – The European Patient`s Academy on Therapeutic Innovation – er et europeisk samarbeid mellom 33 europeiske organisasjoner om utvikling av nye medisinske metoder. EUPATI ledes av The European Patient Forum (EPF).

EUPATI støttes av mange pasientorganisasjoner, universiteter, frivillige organisasjoner og legemiddelfirmaer.

EUPATI legger særlig vekt på utdanning og opplæring for å øke pasienters kunnskap om forskning og utvikling av nye legemidler. Med objektiv, pålitelig og pasientvennlig informasjon skal EUPATI bidra til flere informerte brukere. Dette vil kunne gi økt brukermedvirkning gjennom hele utviklings-, godkjennings- og finansieringsprosessen av nye behandlingsmetoder og dermed gi pasientene bedre tilgang til slike metoder.

EUPATI har bl.a. holdt egne pasientkurs og utarbeidet en nettbasert pedagogisk verktøykasse med undervisningsmateriell på dansk, svensk, engelsk, italiensk, spansk, polsk, tysk, fransk og russisk for å kunne nå talspersoner for pasienter i hele Europa.