Søknadsfrist 1. juni for støtte til EUPATIs pasientekspertutdanning 2024/25

Invitasjon til søknad om økonomisk støtte

EUPATI Norge tilbyr økonomisk støtte til EUPATI Patient Expert Training Programme 2024/25 etter søknad. Utdanningen starter høsten 2024 og går over 12 måneder. Utdanningen består av digitale samlinger, egenstudier og eksamner  i tillegg til en 4 dagers fysisk samling et sted i Europa i 2025. EUPATI Norge dekker kursavgift, opphold og reise (økonomiklasse). Utdanningen krever en innsats på minimum 300 timer i løpet av et år. Undervisningen foregår på engelsk. Etter gjennomført utdanning blir du sertifisert som EUPATI Fellow / pasientekspert.

Det er begrenset antall plasser og utdannelsen blir raskt fulltegnet. Vi ber derfor om at søknad sendes innen 1. juni til nestleder for EUPATI Norge, Mona Sundnes, e-post:   [email protected] / [email protected] med kopi til styremedlem Inger Ljøstad, e-post; [email protected].

Retningslinjer for støtte finner du her: Retningslinjer for ØK støtte til EUPATI Fellow kurs 2024 – 2025_

Søknadskjema finner du her: Søknadsskjema EUPATI pasientekspertutdannelse 2024-25 Word

Du finner mer informasjon om EUPATIs pasientekspertudanning her.