Visjon og mål

EUPATI Norges visjon: Økt pasientmedvirkning i medisinsk forskning og fagutvikling gjennom informasjon og opplæring.

EUPATI Norge skal bidra til:

  • økt kunnskap blant pasienter om utvikling og godkjenning av legemidler
  • økt pasientmedvirkning i samarbeidet mellom medisinske fagmiljøer og legemiddelindustrien
  • økt pasientmedvirkning i råd, utvalg og etiske komiteer
  • økt pasientmedvirkning ved utarbeidelse av retningslinjer for behandling og evaluering av nye metoder

EUPATI Norge informerer kun om generelle prinsipper for medisinsk forskning og fagutvikling. Ved sykdomsspesifikk behandling henviser EUPATI til relevante faggrupper og pasientorganisasjoner.

EUPATI på 3 minutter