Visjon og mål

EUPATI Norges visjon:

Utdanne pasienter og pårørende til å kunne delta aktivt i medisinsk utvikling.

EUPATI Norges Mål:

Øke pasienters og pårørendes kunnskap om medisinsk utvikling og tilgang til legemidler

Jobbe for brukerinvolvering og partnerskap med medisinske miljøer og legemiddelindustri

Utdanne brukere til å kunne delta i råd, utvalg og etiske komiteer

Bidra til god praksis for brukerinvolvering i forskning, utvikling og evaluering av medisiner

EUPATI Norge informerer ikke om sykdomsspesifikk behandling, men utelukkende om generelle prinsipper for forskning og utvikling. For informasjon om sykdomsspesifikk behandling henvises vi til helsepersonell og pasientorganisasjoner.

EUPATI på 3 minutter

Hvordan foregår kliniske studier