Årsmøte og medlemsmøte for EUPATI Norge ble arrangert 11. juni i Oslo

Line Hole ble valgt til ny leder for EUPATI Norge. Line har lang erfaring fra sitt engasjement i pasientforeninger og som brukermedvirker i FFO og EHiN (E-helse-konferanse for digitalisering av helsesektoren). I oktober 2023 ble hun uteksaminert som EUPATI pasientekspert (EUPATI Fellow).

Roald Nystad ble takket av etter 8 år som leder. Vi takker Roald for hans enestående innsats som leder av EUPATI Norge og berømmer hans engasjement og store arbeidskapasitet.

EUPATI norge har per i dag 9 ferdigutdannede pasienteksperter (EUPATI fellows), flere under utdanning og søkere til kommende pasientekspertutdanning 2024/25.

Det var god dialog og høyt engasjement på møtet og vi er glade for å ønske nye pasienteksperter og medlemmer velkommen. Vi fikk mange gode innspill og ser frem til videre samarbeid om brukermedvirkning.