EUPATI representert ved kurs om brukermedvirkning i forskning ved Universitetet i Bergen

Styret i EUPATI ved Inger Ljøstad, Ingrid Fjeldheim Bånerud og Nina Grytten Torkildsen var representert ved årets kurs i brukermedvirkning i klinisk og helsefaglig forskning (CCBIONEUR910) ved Universitetet i Bergen, 30. november til 2. desember. Kurset hadde stor oppslutning fra både brukere, om lag 35 pasienter og pårørende, og forskere, om lag 35 PhD- kandidater.

Ingrid Fjeldheim Bånerud, forskningskoordinator ved FORMI, Nevroklinikken, OUS presenterte sitt innlegg med tittel «Hvem har ansvaret for opplæring om brukermedvirkning i forskning, både forskere og brukere?». Bånerud presenterte hva som hindrer og hva som legger til rette for brukermedvirkning i forskning, og beskrev en fruktbar metode for brukermedvirkning i forskning.

Inger Ljøstad, Ryggforeningen i Norge, presenterte sitt innlegg med tittelen «EUPATI og utvikling av nye legemidler. Brukermedvirkning i internasjonalt perspektiv» der samtlige kurs og opplæringstilbud ved EUPATI ble beskrevet. Ljøstad presenterte også to deltakere som var til stede på kurset og som sammen med tre andre har fått økonomisk støtte fra EUPATI Norge til å gjennomføre ekspertbrukerutdanningen til EUPATI («fellow»-opplæringen) neste år.

Nina Grytten Torkildsen presenterte sitt forskningsprosjekt «CAMUS – CAncer in MUltiple Sclerosis» som ble gjenstand for gruppearbeid som tok sikte på å forbedre brukermedvirkning i forskningsprosjektet. Grytten Torkildsen var også delaktiv, som leder ved Neuro-SysMed forskerskole, ved organiseringen av kurset i brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning ved UiB.