EUPATI 2023 kort oppsummert

2023 var igjen et svært aktivt år for den europeiske EUPATI organisasjonen(EUPATI Foundation).  Antall samarbeidspartnere og nye uteksaminerte EUAPTI fellows fortsetter å øke. EUPATI deltok på en rekke arrangementer, og gjennomførte det største EUPATI Patient Expert Training Programme så langt. 81 EUPATI Fellows fra 22 land ble uteksaminert. I tillegg arrangerte EUPATI et møte for akademia og farmasøytisk industri om grunnprinsipper for pasientinvolvering (EUPATI Fundamentals), samarbeidet om Patient Engagement Open Forum (PEOF), Drug Information Association møte DIA Europe 2023, helseøkonomikonferansen ISPOR Europe 2023 og deltok på SCOPE Summit 2023 (konferanse om klinisk forskning).

Noe høydepunkter: