EUPATI deltok på kurs om brukermedvirkning i forskning ved Universitetet i Bergen 17.-19.april

EUPATI Norge var representert ved styremedlemmene Nina Grytten Torkildsen, Inger Ljøstad og Ingrid Fjeldheim Bånerud.

Inger presenterte EUPATIs pasientekspertutdanning og Nina EUPATI Connect,  som er et internasjonalt kopingsverktøy for forskere og brukere.

Pasient- og brukermedvirkning har en dokumentert positivt innflytelse på relevansen og effekten av medisinsk forskning.

Kurset var et samarbeid mellom CCBIO, FKB-sentrene Neuro-SysMed, MATRIX, REMEDY og NorHead samt NorCrin og FORMI. Prosjektet ble støttet av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.