EUPATI Norge deltar i søknader til EU-finansiert forskning (Horizon Europe)

EUPATI Norge er invitert med som brukerrepresentant i to internasjonale forskningsprosjekter som tar sikte på å søke finansiering innen Horizon Europe- programmet.

Et forskningsprosjekt («EBREnUs) som involverer deltakere fra Norge, Danmark, Østerrike, Romania, Australia og USA søker midler fra MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS for å finansiere PhD- studenter som skal involveres i studie som undersøker sluttbrukeres perspektiver i klinisk helseforskning. Dette er et prosjekt innen The International Evidence-Based Research Network. Styrets representant fra EUPATI er Nina Grytten Torkildsen som vil bidra med brukermedvirkning, veileder for PhD- kandidater, undervisning ved kurs, identifisere deltakere til studiene.

Vi er også blitt invitert med på en Horizon Europe søknad om Epstein Barr Virus (EBV) som årsak til MS. Det er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Bergen, Boston, Stockholm, Roma og Barcelona. Nina Grytten Torkildsen, styremedlem i EUPATI, vil bidra med brukermedvirkning, identifisere deltakere til studiene og formidling av forskningsresultatene til publikum og samfunnet for øvrig.