Vil du bli en kompetent og attraktiv brukermedvirker? Da må du søke nå!

EUPATI Norge tilbyr sponsorship til EUPATI Fellow kurset som starter i slutten av 2023, kurset går over 12 mnd på internett + 4-5 dagers samling et sted i Europa høsten 2024. EUPATI Norge dekker kursavgift samt reise og opphold. Det kreves en innsats på 250-300 timer i løpet av et år og du vil bli sertifisert som EUPATI Fellow (pasientekspert).

Søknad sendes til leder for EUPATI Norge, Roald Nystad [email protected] innen 18.september.