Brukermedvirkning i helseforskning

NorCRIN er et nasjonalt forskningsstøttenettverk bestående av landets seks universitetssykehus. Målet er å øke antall og kvalitet på nasjonale og internasjonale kliniske studier. NorCRIN og Biobank Norge arrangerer en digital seminarrekke med erfaringsdeling og diskusjon om brukermedvirkning i helseforskning.

Seminarrekken er gratis og åpen for brukere, forskere og personell som jobber innen helseforskning.

Fra EUPATI Norge deltar Mona Sundnes, hun er pasient representant og nestleder for EUPATI Norge. I tillegg deltar Ingrid Bånerud som er styremedlem og forskningsrepresentant fra FORMI ved Oslo Universitetssykehus.

Bli gjerne med! Du finner mer informasjon og påmelding her.