EUPATI Norge arrangerte medlemsmøte 6.desember i Oslo

Det var god dialog og høyt engasjement i årets siste møte. Vi fikk mange gode innspill og ser frem til videre samarbeid om brukermedvirkning i Norge.