Hva er kliniske studier? Hva innebærer det å delta i kliniske studier?

Ønsker du å lære mer om kliniske studier? Da er dette et tilbud til deg:

Webinar:            11. mars kl. 18:00-19:30
Tema:                 Kliniske studierMålgruppe:        Pasienter og deres pårørende
Arrangører:        MED.hjelper, Neuro-SysMed og EUPATI.

For mer informasjon, bruk denne lenken: https://www.facebook.com/events/462197105216537