Se webinaret om “Brukermedvirkning i kliniske studier”

Nylig avholdet EUPATI i samarbeid med MED.hjelper, Neuro-SysMed og Kreftforeningen et webinar for å spre kunnskap og dele erfaringer om brukermedvirkning i kliniske studier!
Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak fra webinaret her: