Møt Mona Sundnes, nestleder i EUPATI Norge

Jeg har vært engasjert i brukermedvirkning både som yrke og frivillig i over 25 år. Det har vært så som så med opplæring gjennom disse årene. Det siste tiåret har jeg vært mest aktiv i det regionale brukerutvalget i Helse Midt-Norge og  hatt oppdrag i alt fra pasientreiser til Sykehusapotekene. Gjennom brukerutvalget har jeg vært brukermedvirker i forskjellige fora fra brukerutvalg, prosjektgrupper til å ha  sittet i styret.

Min interesse for brukermedvirkning er knyttet til erfaringer fra min egen sykehistorie. Jeg fikk barneleddgikt da jeg var tre år og vokste opp med behandlinger, operasjoner og medisinering. Som voksen har jeg pådratt meg en rekke nye diagnoser og hovedsaklig innen kategorien autoimmun sykdom.

Et møte med EUPATI-kollega Øystein Kydland, den gang i brukerutvalget og styret til Pasientreiser inspirerte meg.  Han fortalte om en spennende utdanning han tok  hos en organisasjon som het EUPATI.  Jeg forsto raskt at dette var noe jeg også ville fordi jeg hadde savnet en slik utdanning. Jeg meldte meg på ved  første anledning og var i den første gruppen som tok hele pasientekspertutdanningen på nett (pga covid-pandemien).

Jeg er imponert over hvor profesjonelt EUPATI løste utfordringene med undervisning under pandemien. Jeg ble ferdig utdannet pasientekspert (EUPATI Fellow) våren 2021 og ble valgt inn i styret til EUPATI Norge våren 2022. I EUPATI har jeg hatt gleden av å ta min kunnskap om brukermedvirkning i utvikling av medisinsk metoder i bruk. I 2023 tok jeg på meg mitt første oppdrag som EUPATI pasientekspert, som  innleid konsulent i et EU støttet prosjekt, RBDCOV. I dette prosjektet jobber vi med å få godkjent en ny COVID-19-booster vaksine, som også skal ha virkning mot nye virusvarianter. Vaksinen er rettet mot personer med immunkompromitterende tilstander, barn, ungdom og voksne.

Mona Sundnes, nestleder i EUPATI Norge