EUPATI Norge har fått to nye styremedlemmer:

Eli Bergli

Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven

Eli Bergli (Healthcare Partnership Director) leder en avdelig for partnerskap i Novartis Norge. Fokusområdet for hennes team er, i partnerskap med helsevesenet og organisasjoner, å bidra til å belyse og finne innovative løsninger på utfordringer i det norske helsevesenet for ytterligere å bedre pasientbehandlingen. Eli har over 25 års erfaring fra legemiddelindustrien og har i løpet av disse årene hatt ulike roller, både nordisk og norsk, i flere internasjonale legemiddelfirma. Eli er utdannet fysiolog, med en master innen nyrefysiologi.

 

David Ngaruiya Mwaura

David er Helseøkonom og jobber i Pfizer i Health and Value som Market Access Manager. Her jobber han med alt som har med tilgang til Pfizer sine legemidler, dvs. metodevurderinger, strategi, finansiering mfl. Han har i forbindelse med dette vært med på å skrive en artikkel i tidskriftet om hvordan pasientene kan involveres mer og bedre i systemet for Nyemetoder. Artikkelen finnes her; Nye metoder – blir pasienten hørt?

Han har også jobbet i Statens Legemiddelverk (10 år) med diverse temaer rundt evaluering av metoder, strategi og europeisk samarbeid. David har vært lagleder for det internasjonale teamet for metodevurdering med ansvar for Nordisk samarbeid  (FINOSE), europeisk samarbeid (EUnetHTA) m.fl.