Everline Konyo Mjømen refleksjoner om EUPATI pasientekspertprogram

Everline har bred erfaring som brukermedvirker fra brukerutvalget i Helse Bergen, ALREK helseklynge, klinisk-etisk komité Haukeland og representant i Innvandrerrådet Vestlandet. I videoen forteller Everline om nytten av EUPATI pasienteksepertutdanningen.