Møt Kari Anne Fevang, EUPATI Fellow og leder av Melanomforeningen

EUPATI utdanner profesjonelle brukermedvirkere – EUPATI Fellows.
Alle kan ta utdanningen på nett i Åpent klasserom https://learning.eupati.eu